top of page

Myo-inostiol

D-chiro-inositol

D-chiro-inositol.png

 

Myo-inositol je využíván v řadě medicínských oborů, proběhly klinické studie, které prokázaly jeho pozitivní účinky například v metabolické medicíně, perinatologii a reprodukční medicíně. V reprodukční medicíně se využívá hlavně při poruchách plodnosti, ovariální stimulaci a polycystických ovarií (PCOS), a to v kombinaci 40:1 s D-chiro-inositolem.

Biologické vlastnosti Myo-inositolu a jeho stereoizomeru D-chiro-inositol:

Inositol je cyklický alkohol s šesti hydroxylovými skupinami, vyskytuje se v 9 stereoizomerech. V lidských buňkách je nejvíce zastoupený Myo-inositol a zbytek tvoří D-chiro-inositol. Myo-inostiol a D-chiro-inostiol mají odlišné metabolické funkce, avšak oba jsou mediátory působení inzulínu v buňkách. Myo-inositol je důležitý během celého vývoje člověka ve všech jeho fázích, včetně oogeneze (vývoj vajíčka), spermatogeneze (tvorba mužských pohlavních buněk), prestimulační a postimulační embryogeneze. Myo-inositol je prekurzorem inositoltrifosfátu, který působí jako intracelulární druhý posel a reguluje řadu hormonů jako je hormon stimulující štítnou žlázu, (FSH) folikuly stimulující hormon a inzulín.

Kombinace Myo-inositolu a D-chiro-inositolu v poměru 40:1 může prospět výsledkům asistované reprodukce a v terapii se syndromem polycystických ovarií (PCOS).

Syndrom polycystických ovarií je endokrinní, reprodukční a metabolická porucha, které celosvětové postihuje 5-10 % z celkové populace žen v reprodukčním věku. PCOS zahrnuje široké spektrum biochemických a klinických známek a symptomů, jako je nepravidelný menstruační cyklus, PCOS, akné, nadváha, nadbytek androgenních hormonů. U PCOS jsou klíčové terapeutické vlastnosti snížení cirkulujícího inzulinu, zvýšení plodnosti a snížení celoživotního rizika diabetu 2. stupně a časného kardiovaskulárního onemocnění.

Kombinace Myo-inositolu a D-chiro-inositolu v poměru 40:1 podle studie je považována za dobrý doplněk zvyšující citlivost na inzulín, který by mohl být přínosem pro ženy trpící syndromem polycystických ovarií. Myoinositol a D-chiro-inositol je považován za bezpečnou látku a lze podávat i v těhotenství.

myo.png

Texty pro odbornou veřejnost

Vstupem na tuto stránku prohlašuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb.,
o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

mladý lékař
bottom of page